donderdag 20 juli 2017

Wormkruidbij in Zomergem

De Wormkruidbij (Colletes daviesanus) maakt deel uit van de groep van de zijdebijen. De bij is ongeveer 7 à 9 mm groot en heeft een pluizig borststuk en typerende brede lichtgekleurde haarbanden op het zwarte achterlijf. Het gezicht is vrij breed en kort. De mannetjes zijn hetzelfde getekend als de vrouwtjes, maar ze zijn kleiner en hebben een dichtere beharing, met name op het gezicht.
Wormkruidbijen komen  in allerlei open biotopen voor, en hebben geen uitgesproken voorkeur omtrent nestplaats: zij nestelen, soms in grote groepen, in steile wanden, oevers van beken, tussen de wortels van omgevallen bomen, en in zachte steensoorten kunnen ze zelf  nestgangen uitgraven. Alle zijdebijen bekleden de binnenwand van hun nestcellen met een cellofaanachtige waterdichte afscheiding, waardoor de larve tegen bacteriën en schimmels beschermd is.
De soort is oligolectisch en verzamelt vooral stuifmeel van gele composieten (Asteraceae). Boerenwormkruid (Tanacatum vulgare) wordt vaak bezocht (zie ook de foto), vandaar de naam van deze bijensoort.


dinsdag 11 juli 2017

Grote Langlijf in Zomergem

De Grote Langlijf (Sphaerophoria scripta) is een zweefvlieg met een lang, slank achterlijf, dat  In rust een stuk onder de vleugels uitsteekt. De soort komt regelmatig in tuinen voor, op kruiden en bloemen, zoals hier op Jakobskruiskruid (Jacobaea vulgaris). De larven overleven als rovers op bladluizen. De foto van het vliegende exemplaar is uit de hand genomen met –het dient gezegd- bijzondere medewerking van de zweefvlieg in kwestie.


maandag 10 juli 2017

Coloradokever in Zomergem

De Coloradokever (Leptinotarsa decemlineata) heeft, zoals algemeen geweten, de Aardappel (Solanum tuberosum) als waardplant. De kever is vermoedelijk in de eerste wereldoorlog met transporten uit Amerika in Frankrijk geïntroduceerd, en heeft zich van daaruit over Europa verspreid. Door de grote vraatzucht van vooral de larven kan bij massaal optreden grote schade aan aardappelgewassen worden aangericht. De enkele exemplaren in onze tuin werden aangetrokken door een aardappel die op de composthoop is beginnen groeien.
maandag 12 juni 2017

Zwarte wegmier in Zomergem

De zwarte wegmier (Lasius niger) is amper 4 mm groot, en  vindt men overal: onder terrastegels, onder hout… kortom overal in de tuin waar er beschutting kan worden gevonden.

Deze mier is tuk op zoetigheid, die hij vooral vindt in bloemen en bij bladluizen: via buisjes op het achterlijf (‘sifonen’) scheiden bladluizen immers een zeer zoete vloeistof af, die de mieren graag meenemen naar het nest. Bladluizen worden zelfs door de mieren gemolken: door met hun pootjes te trommelen op het achterlijf van de bladluis, gaat deze nog meer vloeistof afscheiden. Dit kan men zien op de tweede foto.

Kolonies bladluizen worden door de mieren verdedigd tegen al wat een bedreiging kan vormen, bv. de larven van lieveheersbeestjes -  die eten immers graag bladluizen.

Bladluizen worden door de mieren ook verplaatst  van de ene plant naar de andere, en zelfs (bijvoorbeeld bij slecht weer) naar het nest meegenomen – de bladluizen worden bovendien door de mieren terug op de juiste plant gezet zodra de weersomstandigheden terug beter zijn!zondag 4 juni 2017

Zwartpootsoldaatje in Zomergem

Het Zwartpootsoldaatje (Cantharis fusca) maakt deel uit van de familie van de Cantharidae (weekschildkevers). Het is een vrij algemeen kevertje, relatief makkelijk te vinden op bloemen en struiken. Hier uit de hand gefotografeerd in de tuin, liggend op de grond, met (beperkte) invulflitser.


vrijdag 19 mei 2017

Ransuil in Zomergem

Gisteren op kraambezoek bij moeder ransuil. Ze had wel wat aandacht verdiend, de sloor: eerst eieren uitbroeden en nu 4 kuikens grootbrengen!dinsdag 16 mei 2017

Bijenhotel in Zomergem

Het nieuwe bijenhotel staat in de tuin… bamboe, rietstengels, brandnetels, Japanse duizendknoop, vlier, houtblokken en latjes met geboorde gaatjes van 2 tot 9 mm, stenen met gaatjes, dakpannen, met leem gevulde bloempotten, lege jeneverflessen, dennenappels: dit alles moet ervoor zorgen dat solitaire bijtjes zich welkom voelen, en voor nageslacht zorgen. Dit nieuwe bijenhotel is voor 90% gemaakt van recuperatiemateriaal en hout afkomstig van snoeiwerken. Omwille van bouwwerken diende het vorige hotel (zie laatste foto) te worden afgebroken – maar het werd dus vervangen door een groter en duurzamer exemplaar. To bee or not to bee!maandag 24 april 2017

Kraanvogel op Terschelling

De Kraanvogel (Grus grus) is in Nederland en België een doortrekker. De najaarstrek naar de overwinteringsgebieden in voornamelijk Extremadura (Spanje) vindt vooral plaats  eind oktober, begin november. De voorjaarstrek, met piek rond eind februari, begin maart, gaat terug richting broedgebieden in Scandinavië en Oost-Europa. Tijdens de najaarstrek komen groepen Kraanvogels vaker aan de grond om te foerageren en te rusten. De voorjaarstrek is gehaaster: de vogels komen zelden aan de grond, zodat men ze enkel in grote groepen kan zien overvliegen.
Het exemplaar op de foto zit momenteel op Terschelling: wellicht is het van zijn groep afgezonderd geraakt, en probeert het nu aan te sterken om de tocht verder te zetten. Geen zorg, lijkt ons, gezien zijn hoge alertheid en schuwheid.Rosse grutto op Terschelling

De Rosse grutto (Limosa lapponica) is de Arctische tegenhanger van de grutto (Limosa limosa). Hij is iets zwaarder gebouwd dan de grutto, heeft iets kortere poten en een opgewipte snavel.  In onze streken is hij alleen doortrekker en wintergast. De grootste aantallen rosse grutto’s vindt men in de Waddenzee, zoals hier op Terschelling. Het zijn sterke vliegers die in één keer lange afstanden kunnen afleggen.

De broedgebieden in het Arctisch gebied worden direct na het grootbrengen van de jongen verlaten, waarna de overwinteringstrek naar West-Europa begint.

’s Avonds waren we op Terschelling getuige van bijzondere luchtballetten: duizenden rosse grutto’s kiezen tegelijkertijd het luchtruim, en vliegen synchroon minutenlang rond – een uniek schouwspel.zaterdag 25 maart 2017

Damhert in het Maldegemveld

Een roedel van 40 Damherten (Dama dama) is zeer uitzonderlijk in Vlaanderen! Deze grote groep dieren laat zich af en toe bewonderen in het Maldegemveld.


Bosanemoon in Drongengoed

De Bosanemoon (Anemone nemorosa) komt voor in loofbossen. Het is een sierlijk plantje dat met de lente wordt geassocieerd. Af en toe komen afwijkende bloemetjes voor (zie laatste foto).


vrijdag 17 maart 2017

Rosse woelmuis in Drongengoed

De Rosse woelmuis (Myodes glareolus) heeft een rossige vacht, duidelijk zichtbare oorschelpen, relatief grote ogen, en een -in vergelijking met de andere soorten woelmuizen- vrij lange, tweekleurige staart. De rosse woelmuis heeft een voorkeur voor loofbossen met een dichte ondergroei, maar kan in zeer uiteenlopende biotopen leven als er voldoende bodembedekking is met een rijke humuslaag. Deze in Vlaanderen zeer talrijke woelmuis maakt een gangenstelsel dat maar een paar centimeter onder de oppervlakte loopt. De gangen worden gebruikt als eetplaats en om voorraden op te slaan. Het nest wordt aangelegd in een verbrede gang en bekleed met mos of bladeren. Nesten worden ook vaak bovengronds aangelegd. Aangezien de rosse woelmuis goed kan klimmen, kunnen nest en/of voorraadplaatsen zich ook in boomholtes of nestkasten bevinden. Het voedsel van de rosse woelmuis bestaat grotendeels uit groene plantendelen en zaden, maar ook uit vruchten, paddenstoelen, en zelfs insecten, kikkers, eieren, jonge vogels en muizen. Deze foto’s werden gemaakt nabij een grote kolonie. De diertjes storen zich amper aan de aanwezigheid van de mens, en naderen tot op een paar centimeter… Wel zijn ze bijzonder snel en beweeglijk, hetgeen het fotograferen er niet makkelijk op maakt.


donderdag 2 maart 2017

Chileense flamingo in Oostende

De Chileense Flamingo (Phoenicopterus chilensis) broedt samen met Flamingo's (Phoenicopterus roseus) en een enkele Caribische Flamingo (Phoenicopterus ruber) in een kolonie in het Zwilbrocker Ven net over de Duitse grens. Af en toe gaan vogels uit deze kolonie buiten de broedtijd zwerven, zoals ook dit jonge exemplaar (tweede kalenderjaar), dat al meer dan een maand aan de Spuikom zit, en daar perfect lijkt te aarden. Dat het dier afkomstig is van het Zwilbrocker Ven leiden we af uit de kleurring – “ZV96” wit op rood aan de rechter  tibia (scheenbeen). Het gaat hier dus om een verwilderde vogel: een jong van ontsnapte  vogels die tot broeden zijn gekomen in de natuur. Ondertussen werd het dier, dat trouwens onder de vleugel reeds een beetje roze kleurt, gemeenzaam ‘Helmut’ gedoopt.maandag 13 februari 2017

Pestvogel in Wondelgem

Kon het niet laten: toch nog eens naar de Pestvogels (Bombycilla garrulus) in Wondelgem gegaan.Wellicht zullen ze er nu, gezien de stijgende temperaturen, niet lang meer zitten. Prachtige dieren, die zich niets aantrekken van de -intussen toch wel- horden fotografen die, speciaal voor hen, elke dag weer naar Wondelgem afzakken. Deze pestvogels kunnen probleemloos worden benaderd tot op een paar meter.


Pimpelmees op pingpongpalet... in Zomergem

Eindelijk ben ik erin geslaagd mijn 2 hobby's in één foto te verenigen: Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) in de tuin, vanuit schuiltentje.vrijdag 3 februari 2017

Pimpelmees... op fototoestel in Zomergem

Dit soort beeld wilde ik al een tijd maken: een vogeltje op een fototoestel. In scène gezet, op de voederplaats met de schuiltent. De Pimpelmees (Cyanistes caeruleus) riskeerde het zich een fractie van een seconde op de statief-arm te gaan zitten – net lang genoeg om af te drukken. Resultaat wel geslaagd, vind ik, dus dit vraagt om bijkomende actie…


dinsdag 31 januari 2017

Kramsvogel in Zomergem

De Kramsvogel (Turdus pilaris) is een talrijke doortrekker en wintergast, die in de winter in grote groepen in boomgaarden en op weilanden voedsel zoekt, en makkelijk te lokken is met appels. Hier in de tuin gefotografeerd, met schuiltentje.

dinsdag 24 januari 2017

Smient in de Bourgoyen en in Blankenberge

De Smient (Anas penelope) is bij ons een zeer talrijke wintergast. De soort broedt in IJsland, in Scandinavië en oostelijk tot in Rusland. Smienten zijn grazers (en dus op het land aan te treffen), maar wel steeds in de buurt van water, waar ze ook overnachten. De eerste Smienten arriveren al in augustus, maar vanaf oktober lopen de aantallen op. De piek ligt in december en januari. Daarna nemen de aantallen weer af en de meeste smienten zijn in april vertrokken.  De bovenste foto toont een smient in de Bourgoyen, de onderste foto’s geven een beeld van de enorme aantallen smienten die momenteel in de Uitkerkse Polder verblijven. Nog nooit heb ik zoveel smienten bij elkaar gezien als afgelopen zaterdag.

vrijdag 20 januari 2017

Pestvogel in Wondelgem

De Pestvogel (Bombycilla garrulus) komt in België en Nederland alleen in de winterperiode voor op plaatsen met besdragende struiken. Vooral de Gelderse Roos draagt zijn voorkeur weg. Vaak pleisteren groepen Pestvogels op zulke plekken totdat de bessenvoorraad op is, om vervolgens een nieuwe plek uit te zoeken. 
Tijdens bepaalde winters (zoals deze winter) worden er amper pestvogels  gezien, terwijl er ook jaren zijn dat de soort invasief opduikt.
Prachtige vogel met uitgesproken kenmerken, die een rinkelend geluid maakt – dat eigenlijk niet bij de soort lijkt te passen.

dinsdag 17 januari 2017

Ransuil in Zomergem

De Ransuil (Asio otus) is voor mij de meest geheimzinnige uil. De oorpluimen hebben geen echte functie, en zijn niet altijd te zien. In Zomergem doet de ransuil het eerder goed, maar hem ontmoeten doe je zelden, zeker zo dicht als op deze foto's. De onderste foto werd een paar maanden geleden overdag gemaakt toen een jonge ransuil een berk in onze tuin had uitgekozen als roestplaats - jammer genoeg maar voor enkele maanden. De foto bovenaan is van gisteren, en werd in het aardedonker gemaakt, met behulp van een spot en een flits. Ransuilen doen daar niet moeilijk over: zij blijven gewoon zitten.

maandag 2 januari 2017

Steenloper in Nieuwpoort

De Steenloper (Arenaria interpres) is een typische kustvogel, die zich bijzonder gemakkelijk laat fotograferen. In kleine groepjes flaneren de diertjes zelfs op de drukke zeedijk, tussen de mensen.
De onderste foto werd door Jasper gemaakt!